Podanie o pracę Kierowca Autobusu

Wzór podania o pracę dla Kierowcy Autobusu:

Wzór podania o pracę Kierowca Autobusu
pobierz

Zobacz inne dokumenty aplikacyjne:

Wzór CV Kierowca Autobusu

Wzór listu motywacyjnego Kierowca Autobusu

Jak napisać skuteczne podanie o pracę:

1. Redagując podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę i zwięzłość wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

2. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

3. Wbrew przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty aplikacyjne. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest rozwinięciem Curriculum Vitae i opisem naszych umiejętności.

4. Do podania warto również dołączyć profesjonalnie napisane Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

5. W podaniu o pracę można zawrzeć ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

6. Podanie o pracę jest podobne do innych oficjalnych pism. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Redagując podanie o pracę bezwzględnie należy podać stanowisko pracy na jakie chcemy aplikować.

Do porawyPrzecięnyŚredniDobryBardzo dobry (Liczba ocen: 3, średnia ocena: 4,67/5)
Loading...

Comments are closed.