Podanie o pracę Przedstawiciel Medyczny

Wzór podania o pracę dla Przedstawiciela Medycznego:

Wzór podania o pracę Przedstawiciel Medyczny
pobierz

Zobacz inne dokumenty aplikacyjne:

Wzór CV Przedstawiciel Medyczny

Wzór listu motywacyjnego Przedstawiciel Medyczny

Jak napisać skuteczne podanie o pracę:

1. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy listem, jednak najlepiej jest samodzielnie zanieść dokumenty do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

2. Redagując podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę oraz zwięzłość wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

3. Nie powinno się traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa podobne pisma. Jest to poważny błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

4. Nagłówek pisma powinien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata pisma.

5. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Nie można traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame dokumenty. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

7. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte szkolenia i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

Do porawyPrzecięnyŚredniDobryBardzo dobry (Liczba ocen: 3, średnia ocena: 5,00/5)
Loading...

Comments are closed.