Prawa autorskie

1. Wszystkie wzory dokumentów aplikacyjnych oraz wszelkie zdjęcia i grafiki są własnością Administratora serwisu cvpremium.pl.

2. Zabronione jest ich kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim i umieszczanie na innych stronach internetowych.

3. Dozwolone jest korzystanie (kopiowanie, edytowanie, drukowanie, zapisywanie) z dostępnych wzorów jedynie na własny użytek.

4. W razie wykrycia strony internetowej, na której będą znajdowały się skopiowane treści z serwisu cvpremium.pl, fakt ten zgłaszany będzie hostingodawcy, a następnie na policji składane będzie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.