Wzór CV dla Asystentki


Wzór CV AsystentkaPodstawowe informacje dotyczące sylwetki kandydata powinny zostać umieszczone w jego życiorysie zawodowym. Schemat CV dla Asystentki został opracowany z myślą o kandydatkach posiadających wykształcenie minimum średnie. Mile widziane przez pracodawców jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Aplikujący powinien wyróżniać się znajomością języków obcych, a także umiejętnością obsługi urządzeń biurowych i komputera.


Pobierz CV Asystentka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Asystentki:

Wzór listu motywacyjnego Asystentka

Wzór podania o pracę Asystentka


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Asystentki:

1. Niedozwolone jest błędne wpisywanie nazw lub negatywne opinie o byłych pracodawcach.

2. Pisząc o językach obcych nie można podawać sprzecznych z prawdą informacji. Są one bardzo łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym nie umiemy nic powiedzieć.

3. CV nie jest dokumentem uniwersalnym lecz naszą autoreklamą, która powinna zainteresować pracodawcę. Dobre CV ma wyróżniać kandydata spośród innych osób, podkreślając jego umiejętności i referencje.

4. Obecnie nie wymaga się umieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych, jednak warto to zrobić. Powinno to być fotografia zrobiona przez dobrego fotografa, a najlepiej aby było to zdjęcie legitymacyjne lub z dowodu osobistego.

5. Mamy trzy typy Curriculum Vitae: CV chronologiczne, funkcjonalne oraz hybrydowe. Można się również spotkać z dokumentem artystycznym, który jest jednak przeznaczony tylko dla zawodów takich jak: grafik, architekt czy projektant.

6. Osoby z dużym doświadczeniem powinny wybrać wyłącznie te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z nowym stanowiskiem pracy.

7. Informacja o znajomości języków nie może ograniczać się wyłącznie do wymienienia nazwy języka. Należy określić dokładny stopień znajomości języka.


CV Asystentka
Tagi: