Wzór CV dla Dentysty


Wzór CV DentystaCurriculum Vitae, czyli życiorys zawodowy jest najważniejszym dokumentem aplikacyjnym. Jest on niczym źródło wiedzy o kandydacie na dane stanowisko. Schemat CV dla Dentysty opracowany został pod kątem absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają tytuł magistra stomatologii. Pracodawcy zatrudniają najchętniej osoby z doświadczeniem w pracy zawodowej, którzy są odpowiedzialni, posiadają precyzję i zdolności perswazyjne.


Pobierz CV Dentysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dentysty:

Wzór listu motywacyjnego Dentysta

Wzór podania o pracę Dentysta


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Dentysty:

1. Doświadczenie zawodowe umieszcza się w kolejności odwrotnie chronologicznej. Trzeba wpisać daty pracy, piastowane stanowisko i zakres obowiązków.

2. Na początku dokumentu umieszcza się dane osobowe. Należy wpisać dane osobowe, informacje o adresie oraz adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

3. Nie można zapomnieć o podaniu klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych na cele rekrutacji. Dokument bez tego zwrotu będzie odrzucony na samym początku. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

4. W dokumentach rekrutacyjnych niedopuszczalne jest kłamstwo. Należy zamieszczać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje na swój temat. Nie należy koloryzować swojego życiorysu. Gdy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i będziemy skreśleni z listy.

5. Dużym błędem osób szukających pracy jest wysyłanie tego samego dokumentu do wielu pracodawców. Każde stanowisko pracy jest inne dlatego CV też musi być uszyte na miarę danej oferty pracy.

6. Tworząc Curriculum Vitae warto podać wszelkie informacje o uzyskanych certyfikatach, kursach. Jeśli mamy pisemne dyplomy o kursach warto dołączyć do CV ich kserokopię.

7. Nie można jednego szablonu Curriculum Vitae wysyłać w odpowiedz do każdego ogłoszenia o pracę. Jest to dokument indywidualny, który musi być dostosowany dla danej oferty pracy i dla konkretnej osoby.


CV Dentysta
Tagi: