Wzór CV dla Dostawcy


Wzór CV DostawcaNic lepiej nie przedstawia profilu kandydata, jak jego życiorys zawodowy. Należy umieścić w nim wyłącznie najistotniejsze z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy informacje. Szablon CV dla Dostawcy stworzono pod kątem absolwentów szkół minimum średnich, którzy legitymują się prawem jazdy kat. C i doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku. Dodatkowym atutem będzie znajomość danej branży i uczciwość.


Pobierz CV Dostawca


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dostawcy:

Wzór listu motywacyjnego Dostawca

Wzór podania o pracę Dostawca


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Dostawcy:

1. Wzór CV musi być przejrzysty i czytelny. Należy go stworzyć na komputerze i wydrukować na czystym papierze. Niedopuszczalne jest w dzisiejszych czasach pisanie dokumentów rekrutacyjnych długopisem.

2. Języki obce są ważną częścią CV, dlatego nie nie wolno w tej kwestii podawać nieprawdziwych informacji. Są one bardzo łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym rzekomo umiemy mówić.

3. CV pisze się w formie bezosobowej. Dzięki temu dokument jest zwięzły, zawierając przy tym maksymalnie dużo informacji.

4. Obecnie nie wymaga się zamieszczania zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych, jednak warto to zrobić. Powinno to być fotografia zrobiona przez profesjonalnego fotografa, a najlepiej by było to zdjęcie legitymacyjne lub z dowodu osobistego.

5. Curriculum Vitae to inaczej życiorys zawodowy, czyli opis historii zatrudnienia.

6. Nie można zapomnieć o pisaniu klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji. Dokument bez poniższego zwrotu będzie musiał być zniszczony. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

7. Tworząc Curriculum Vitae warto podać wszelkie informacje o uzyskanych certyfikatach, znajomości języków obcych. Gdy posiadamy pisemne zaświadczenia o kursach warto dołączyć ich kopię do CV.


CV Dostawca
Tagi: