Wzór CV dla Ekspedientki


Wzór CV EkspedientkaDokumentacja aplikacyjna jest niepełną, jeśli nie zawiera życiorysu zawodowego. Jest to dokument czysto informacyjny i powinien zawierać się w dwóch stronach A4. Schemat CV dla Ekspedientki został stworzony z myślą o osobach odpowiedzialnych, komunikatywnych, uczciwych i spostrzegawczych. Mile widziane będzie doświadczenie zawodowe i wykształcenie kierunkowe. Kursy i szkolenia, zwiększające kwalifikacje, także wpływają na pozytywne reakcje rekrutujących.


Pobierz CV Ekspedientka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Ekspedientki:

Wzór listu motywacyjnego Ekspedientka

Wzór podania o pracę Ekspedientka


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Ekspedientki:

1. CV jest swego rodzaju wizytówką aplikanta, musi być napisane profesjonalnie oraz zwięźle.

2. Tworząc CV warto podać wszelkie informacje o zdobytych certyfikatach, znajomości języków obcych. Jeśli posiadamy pisemne dyplomy o kursach warto dołączyć do CV ich kserokopię.

3. Przed stworzeniem Curriculum Vitae trzeba przeanalizować ofertę pracy na jaką odpowiadamy oraz zwrócić uwagę na profil firmy. Warto sprawdzić jakie są wymagania zawarte w ofercie pracy.

4. Pisząc o językach obcych nie można podawać nieprawdziwych informacji. Są one bardzo łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym nie potrafimy nic powiedzieć.

5. Pisząc CV powinno się zwrócić uwagę na wygląd dokumentu. Nie można używać nadmiernie różnych wielkości czcionki, kursywy i ozdobników graficznych.

6. Doświadczenie zawodowe umieszczamy w kolejności odwrotnie chronologicznej. Należy wpisać zakres dat pracy, piastowane stanowisko oraz zakres obowiązków.

7. Opisując szczeble edukacji należy napisać całą nazwę szkoły, daty trwania nauki oraz profil szkoły. Można również napisać temat pracy dyplomowej, jeśli ma związek z pracą zawodową.


CV Ekspedientka