Wzór CV dla Elektromechanika


Wzór CV ElektromechanikŻyciorys zawodowy, czyli Curriculum Vitae, powinno zmieścić się na dwóch stronach A4, a informacje w nim zawarte należy wyselekcjonować. Tylko istotne dla potencjalnego pracodawcy dane warto zamieszczać w tym dokumencie. Z szablonu CV dla Elektromechanika mogą skorzystać osoby odpowiedzialne, systematyczne, obowiązkowe i zorganizowane. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Elektromechanik


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Elektromechanika:

Wzór listu motywacyjnego Elektromechanik

Wzór podania o pracę Elektromechanik


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Elektromechanika:

1. Niedozwolone jest błędne wpisywanie nazw lub osobiste opinie o wcześniejszych pracodawcach.

2. Umieszczając informacje o znajomości języków obcych nie wystarczy napisać, że zna się np. język niemiecki. Trzeba napisać dokładny poziom znajomości języka.

3. Na początku dokumentu umieszcza się dane osobowe. Należy wpisać dane osobowe, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

4. Wzór CV musi być uporządkowany i czytelny. Trzeba go napisać na komputerze i wydrukować na białym papierze. Niedopuszczalne jest w XXI w. pisanie dokumentów rekrutacyjnych na kartce papieru w kratkę.

5. Przed przystąpieniem do pisania Curriculum Vitae należy dokonać wstępnej autoanalizy, w której należy przyjrzeć się własnej osobie i przeanalizować czego wymaga od nas przyszły pracodawca.

6. Wysyłając CV lub inne dokumenty rekrutacyjne pocztą elektroniczną należy przekonwertować dokumenty na format PDF, dzięki temu mamy pewność, że dokument nie „rozjedzie się” po otwarciu na komputerze pracodawcy. Warto podać również rodzaj stanowiska lub nr referencyjny zgłoszenia.

7. Dużym błędem osób poszukujących pracy jest wysyłanie tego samego Curriculum Vitae do kilku pracodawców. Każde stanowisko pracy jest inne dlatego CV też musi być uszyte na miarę konkretnej oferty pracy.


CV Elektromechanik