Wzór CV dla Fakturzysty


Wzór CV FakturzystaInformacje umieszczane w Curriculum Vitae powinny być tak rozmieszczane, aby zaakcentować doświadczenie i umiejętności kandydata, szczególnie te, mile widziane przez potencjalnego pracodawcę. Szablon CV dla Fakturzysty został przygotowany z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy zajmowali już podobne stanowisko. Mile widziane są osoby odpowiedzialne, samodzielne, zorganizowane i systematyczne.


Pobierz CV Fakturzysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Fakturzysty:

Wzór listu motywacyjnego Fakturzysta

Wzór podania o pracę Fakturzysta


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Fakturzysty:

1. Słownictwo w CV musi być zwięzłe i klarowne. Nie można używać specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla większości odbiorców, niewłaściwe jest także słownictwo kolokwialne czy niedbałe.

2. CV chronologiczne jest najbardziej popularnym typem dokumentu. Zawarte w nim dane są poukładane odwrotnie chronologicznie, czyli od najnowszych i kończą na najstarszych. W każdym wzorze CV powinny być informacje o ukończonych szkołach, przebiegu zatrudnienia, umiejętnościach, szkoleniach oraz nasze cechy charakteru wraz z zainteresowaniami.

3. CV pisze się w formie bezosobowej. Dzięki temu dokument jest zwięzły, zawierając przy tym maksimum informacji.

4. Redagując CV trzeba napisać o kwalifikacjach zawodowych i osiągnięciach. W tej części pisma powinny się znaleźć informacje o językach obcych, ukończonych szkoleniach, czy też o zdobytych licencjach.

5. Pisząc o zainteresowaniach nie umieszczajmy pustych zwrotów jak: rowery, opera, piłka nożna, narciarstwo. Trzeba pochwalić się ciekawymi pasjami. Trzeba to robić z głową, bez zbytniego wdawania się w szczegóły. Pracodawcy cenią ludzi z ciekawymi zainteresowaniami.

6. Nie ma jednego gotowego wzoru CV, które dobrze nada się do każdego ogłoszenia o pracę. Jest to dokument unikalny, który musi być uszyty na miarę do danej oferty pracy i dla konkretnej osoby.

7. W dokumentach aplikacyjnych niedozwolone jest kłamstwo. Należy pisać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje o swej osobie. Nie należy ubarwiać swojego życiorysu. Kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i będziemy skreśleni z listy.


CV Fakturzysta