Wzór CV dla Fizjoterapeuty


Wzór CV FizjoterapeutaCurriculum Vitae, znany także pod nazwą życiorysu zawodowego, stanowi trzon dokumentacji aplikacyjnej. Kandydat powinien umieścić w nim swoje dane osobowe i kontaktowe, etapy edukacji, miejsca zatrudnienia, a także hobby i posiadane umiejętności. Wzór CV dla Fizjoterapeuty przygotowany został z myślą o absolwentach szkół wyższych, najlepiej kierunku fizjoterapia. Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie zawodowe.


Pobierz CV Fizjoterapeuta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Fizjoterapeuty:

Wzór listu motywacyjnego Fizjoterapeuta

Wzór podania o pracę Fizjoterapeuta


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Fizjoterapeuty:

1. Tworząc CV warto podać wszelkie informacje o uzyskanych certyfikatach, znajomości języków obcych. Gdy mamy pisemne zaświadczenia o kursach warto dołączyć ich kserokopię do CV.

2. W dokumentach aplikacyjnych niedozwolone jest kłamstwo. Należy pisać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje o swej osobie. Nie należy ubarwiać swojego życiorysu. Kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i będziemy skreśleni z listy.

3. Obecnie nie wymaga się umieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych, jednak warto to zrobić. Powinno to być zdjęcie zrobione przez profesjonalnego fotografa, a najlepiej by było to zdjęcie legitymacyjne lub z dowodu osobistego.

4. Curriculum Vitae jest najważniejszym dokumentem rekrutacyjnym, dlatego warto poświęcić mu kilka godzin. Od treści i wyglądu naszego Curriculum Vitae zależy czy dostaniemy wymarzoną prace.

5. Aplikanci z bogatym doświadczeniem zawodowym powinny wybrać tylko te prace i umiejętności, które są tożsame lub pokrewne z nowym stanowiskiem pracy.

6. CV to inaczej życiorys zawodowy, czyli przebieg historii zatrudnienia.

7. Niedopuszczalne są błędy gramatyczne czy językowe.


CV Fizjoterapeuta