Wzór CV dla Inżyniear Budowy


Wzór CV Inżynier BudowyCV, zwane także życiorysem zawodowym, powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych kandydata, jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Schemat CV dla Inżyniera Budowy stworzony został dla absolwentów szkół wyższych o kierunkach związanych z budownictwem. Potencjalni pracodawcy preferują osoby odpowiedzialne, systematyczne, samodzielne, które posiadają zdolności analityczne.


Pobierz CV Inżynier Budowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Inżyniear Budowy:

Wzór listu motywacyjnego Inżynier Budowy

Wzór podania o pracę Inżynier Budowy


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Inżyniear Budowy:

1. Pisząc Curriculum Vitae warto zwrócić uwagę na wygląd dokumentu. Nie można nadmiernie używać podkreśleń, kursywy i ozdobników graficznych.

2. CV nie jest dokumentem szablonowym lecz naszą autopromocją, która powinna zainteresować pracodawcę. Dobre CV ma wyróżniać kandydata spośród innych kandydatów, podkreślając jego predyspozycje i kwalifikacje.

3. Curriculum Vitae hybrydowe jest połączeniem Curriculum Vitae funkcjonalnego i chronologicznego. Ta forma daje najwięcej swobody kandydatom, gdyż pozwala połączyć umiejętności kandydata wraz z jego historią kariery.

4. Curriculum Vitae artystyczne przeznaczone jest dla osób wykonujących zawody twórcze, jak na przykład projektanci, webmasterzy czy inni artyści. Jest tu pełna swoboda w doborze formy wyrazu. Podstawową zasadą jest tutaj wywarcie wrażenia na odbiorcy. Jest to dokument dla osób, które w pracy zawodowej muszą wykazać się gustem oraz kreatywnością.

5. W oficjalnym piśmie niedopuszczalne są błędy gramatyczne czy językowe.

6. Opisując wykształcenie powinno się napisać całą nazwę szkoły, daty rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz kierunek szkoły. Można również napisać temat pracy magisterskiej, jeśli ma związek z pracą zawodową.

7. CV chronologiczne jest najczęściej spotykanym typem dokumentu. Zawarte w nim informacje są opisane odwrotnie chronologicznie, czyli zaczynają się od najnowszych i kończą na najstarszych. W dokumencie muszą się znaleźć informacje o ukończonych szkołach, zatrudnieniu, posiadanych umiejętnościach, szkoleniach oraz nasze cechy charakteru i zainteresowania.


CV Inżynier Budowy