Wzór CV dla Kierowcy kat. C


Wzór CV Kierowca kat. CJak powszechnie wiadomo, najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Warto więc przyłożyć się do napisania dokumentacji aplikacyjnej, która jest pierwszą formą kontaktu z pracodawcą. Wzór CV dla Kierowcy kat. C został stworzony z myślą o osobach posiadających wykształcenie średnie, legitymujących się prawem jazdy kat. C. Potencjalni pracodawcy preferują kandydatów odpowiedzialnych, systematycznych, sumiennych i rzetelnych.


Pobierz CV Kierowca kat. C


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierowcy kat. C:

Wzór listu motywacyjnego Kierowca kat. C

Wzór podania o pracę Kierowca kat. C


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Kierowcy kat. C:

1. Na górze dokumentu umieszcza się dane adresowe. Należy wpisać dane osobowe, informacje o adresie oraz adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu.

2. Curriculum Vitae jest inaczej życiorysem zawodowym, czyli opisem historii zatrudnienia.

3. Niedopuszczalne są błędy stylistyczne czy językowe.

4. Osoby z ubogim doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci mogą zawrzeć informacje o przebytych szkoleniach, wyjazdach naukowych, przyznanych stypendiach czy działalności studenckiej.

5. Curriculum Vitae powinno zmieścić się na jednej lub maksymalnie na dwóch stronach A4. Wzór powinien zawierać wyłącznie najważniejsze informacje, które będą przydatne w pracy na nowym stanowisku. Nie należy pisać o pracy w drukarni, jeśli staramy się o pracę w urzędzie.

6. CV powinno być napisane w formie bezosobowej. Dzięki temu dokument będzie zwięzły, zawierając przy tym maksimum faktów.

7. Curriculum Vitae chronologiczne to najczęściej spotykany typ dokumentu. Zawarte w nim dane są opisane odwrotnie chronologicznie, czyli od najnowszych do najstarszych. W dokumencie muszą się znaleźć informacje o ukończonych szkołach, zatrudnieniu, posiadanych umiejętnościach, kursach oraz nasze cechy charakteru i zainteresowania.


CV Kierowca kat. C