Wzór CV dla Kierowcy Międzynarodowego


Wzór CV Kierowca MiędzynarodowyPisząc Curriculum Vitae należy pamiętać, aby jego forma była przejrzysta, a informacje w nim zawarte, konkretne i zwięzłe. Szablon CV dla Kierowcy Międzynarodowego został przygotowany pod kątem kandydatów legitymujących się znajomością minimum jednego języka obcego. Wymagana jest także znajomość topografii danego kraju oraz specyfiki rynku przewozowego. Pracodawcy preferują osoby z doświadczeniem zawodowym.


Pobierz CV Kierowca Międzynarodowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierowcy Międzynarodowego:

Wzór listu motywacyjnego Kierowca Międzynarodowy

Wzór podania o pracę Kierowca Międzynarodowy


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Kierowcy Międzynarodowego:

1. Przed przystąpieniem do tworzenia Curriculum Vitae trzeba dokonać wstępnej autoanalizy, w której należy przyjrzeć się własnej osobie i odpowiedzieć sobie na pytanie czego wymaga od nas przyszły pracodawca.

2. Aplikanci z dużym doświadczeniem powinny wybrać tylko te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z stanowiskiem pracy, na które obecnie aplikują.

3. Curriculum Vitae jest wizytówką kandydata, dlatego powinno być napisane poprawnie oraz zwięźle.

4. Doświadczenie zawodowe wpisuje się odwrotnie chronologicznie. Trzeba wpisać okres pracy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków.

5. Informacja o znajomości języków nie może ograniczać się wyłącznie do wymienienia nazwy języka. Trzeba napisać dokładny stopień znajomości języka.

6. Języki obce są ważnym elementem CV, dlatego nie nie można w tej kwestii podawać kłamliwych informacji. Są one bardzo łatwe do wykrycia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, który tylko teoretycznie umiemy.

7. Opisując szczeble edukacji trzeba napisać pełną nazwę szkoły, daty rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz profil szkoły. Można również napisać tytuł pracy dyplomowej, jeśli ma związek z nową pracą.


CV Kierowca Międzynarodowy