Wzór CV dla Kierownika Sklepu


Wzór CV Kierownik SklepuAby życiorys zawodowy nie sprawiał wrażenia surowego dokumentu, warto wspomnieć o zakresach obowiązków na poprzednich miejscach pracy. Schemat CV dla Kierownika Sklepu został stworzony z myślą o absolwentach szkół wyższych, którzy wykazują zdolności przywódcze i negocjacyjne. Potencjalni pracodawcy preferują kandydatów odpowiedzialnych, samodzielnych, systematycznych, kreatywnych i sumiennych. Mile widziane jest doświadczenie zawodowe.


Pobierz CV Kierownik Sklepu


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Kierownika Sklepu:

Wzór listu motywacyjnego Kierownik Sklepu

Wzór podania o pracę Kierownik Sklepu


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Kierownika Sklepu:

1. Opisując wykształcenie należy napisać całą nazwę szkoły, daty trwania nauki oraz profil szkoły. Można również napisać temat pracy magisterskiej, jeśli ma związek z nową pracą.

2. CV funkcjonalne jest dokumentem, w którym najważniejsze są umiejętności aplikanta zdobyte u wcześniejszych pracodawców. Trzeba je umieć udokumentować oraz podać przykłady ich wykorzystania.

3. Pisząc CV warto podać wszelkie informacje o uzyskanych certyfikatach, kursach. Jeśli mamy pisemne zaświadczenia o kursach warto dołączyć ich kopię do CV.

4. Szablon CV musi być uporządkowany i prosty w odbiorze. Należy go napisać na komputerze i wydrukować na białym papierze. Jest niedopuszczalne w XXI w. pisanie dokumentów rekrutacyjnych odręcznie.

5. CV jest autoreklamą kandydata, dlatego powinno być zredagowane poprawnie oraz przejrzyście.

6. Nadmiar ozdobników w CV jest negatywnie odbierane przez osobę zajmującą się rekrutacją. Natomiast Warto podkreślić lub pogrubić tylko najważniejsze informacje. Dla pracodawcy najważniejsze są informacje o kandydacie, a nie ilość kolorów w CV.

7. Języki obce są ważnym elementem CV, dlatego nie nie powinno się w tej kwestii podawać błędnych informacji. Są one bardzo łatwe do wykrycia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, który niby umiemy.


CV Kierownik Sklepu