Wzór CV dla Księgowego


Wzór CV KsięgowyŻyciorys zawodowy, kryjący się pod nazwą Curriculum Vitae, jest podstawowym źródłem informacji o kandydacie na dane stanowisko pracy. Schemat CV dla Księgowego został przygotowany z myślą o osobach samodzielnych, odpowiedzialnych, zorganizowanych i uczciwych. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku są jednymi z nieoficjalnych wymogów stawianych przed kandydatami.


Pobierz CV Księgowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Księgowego:

Wzór listu motywacyjnego Księgowy

Wzór podania o pracę Księgowy


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Księgowego:

1. CV chronologiczne jest najczęściej spotykanym typem dokumentu. Zawarte w nim dane są poukładane odwrotnie chronologicznie, czyli zaczynają się od najnowszych i kończą na najstarszych. W każdym wzorze CV muszą się znaleźć informacje o edukacji, zatrudnieniu, posiadanych umiejętnościach, kursach i nasze cechy charakteru wraz z zainteresowaniami.

2. Język w CV musi być zwięzły i klarowny. Nie można stosować specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla większości odbiorców, niewłaściwe jest również słownictwo kolokwialne lub niedbałe.

3. Niedopuszczalne są błędy stylistyczne czy ortograficzne.

4. Opracowując Curriculum Vitae powinno się zwrócić uwagę na estetykę dokumentu. Nie można nadmiernie używać podkreśleń, kursywy i ozdobników graficznych.

5. W dokumentach aplikacyjnych niedopuszczalne jest kłamstwo. Należy zamieszczać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje o swej osobie. Nie należy ubarwiać swojego życiorysu. Kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i zostaniemy skreśleni z listy kandydatów.

6. Wysyłając CV i inne dokumenty rekrutacyjne pocztą elektroniczną należy przekonwertować dokumenty do formatu PDF, dzięki temu mamy pewność, że dokument nie „rozjedzie się” po otwarciu na komputerze pracodawcy. Warto podać również typ stanowiska lub nr referencyjny zgłoszenia.

7. Obecnie nie wymaga się umieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych, jednak warto to zrobić. Powinno to być zdjęcie zrobione przez profesjonalnego fotografa, a najlepiej by było to zdjęcie legitymacyjne lub z dowodu osobistego.


CV Księgowy
Tagi: