Wzór CV dla Mechanika Samochodowego


Wzór CV Mechanik SamochodowyDobrze przygotowany życiorys zawodowy powinien być zwięzły i łatwy w odczycie. Celem dokumentu jest zainteresowanie pracodawcy kandydaturą aplikującego i wstępne przedstawienie jego kwalifikacji. Wzór Curriculum Vitae dla Mechanika Samochodowego jest przeznaczony dla osób legitymujących się wykształceniem średnim technicznym. Rekrutujący zwracają uwagę na staż pracy na podobnym stanowisku i przebyte szkolenia.


Pobierz CV Mechanik Samochodowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Mechanika Samochodowego:

Wzór listu motywacyjnego Mechanik Samochodowy

Wzór podania o pracę Mechanik Samochodowy


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Mechanika Samochodowego:

1. Curriculum Vitae to inaczej życiorys zawodowy, czyli przebieg historii zatrudnienia.

2. Dokument CV musi być uporządkowany i czytelny. Trzeba go stworzyć na komputerze i wydrukować na czystym papierze. Jest niedopuszczalne w dzisiejszych czasach pisanie dokumentów aplikacyjnych na kartce papieru w kratkę.

3. Redagując CV trzeba napisać o kwalifikacjach zawodowych oraz osiągnięciach. W tej części pisma powinny się znaleźć informacje o znajomości języków, ukończonych szkoleniach, czy też o posiadanych uprawnieniach.

4. CV powinno być napisane w formie bezosobowej. Dzięki temu dokument będzie zwięzły, zawierając przy tym maksimum faktów.

5. Obecnie nie wymaga się umieszczenia zdjęcia w dokumentach rekrutacyjnych, jednak warto to zrobić. Powinno to być zdjęcie zrobione przez dobrego fotografa, a najlepiej by było to zdjęcie legitymacyjne lub z dowodu osobistego.

6. CV chronologiczne jest najbardziej popularnym typem dokumentu. Zawarte w nim dane są poukładane odwrotnie chronologicznie, czyli od najnowszych do najstarszych. W każdym wzorze CV muszą się znaleźć informacje o ukończonych szkołach, zatrudnieniu, umiejętnościach, szkoleniach i nasze cechy charakteru i zainteresowania.

7. Wysyłając CV i inne dokumenty rekrutacyjne poprzez e-mail należy przekonwertować dokumenty do formatu PDF, dzięki temu mamy pewność, że dokument nie „rozjedzie się” po otwarciu na komputerze pracodawcy. Warto wpisać również typ stanowiska lub nr referencyjny oferty.


CV Mechanik Samochodowy