Wzór CV dla Pracownika Socjalnego


Wzór CV Pracownik SocjalnyW życiorysie zawodowym kandydat może zamieścić wszystkie swoje walory, jeżeli tylko są one mile widziane na aplikowanym stanowisku. Szablon CV dla Pracownika Socjalnego został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe o kierunkach: socjologia, polityka społeczna, psychologia lub pedagogika. Pracodawcy najchętniej zatrudniają kandydatów odpowiedzialnych, charyzmatycznych i posiadających doświadczenie.


Pobierz CV Pracownik Socjalny


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pracownika Socjalnego:

Wzór listu motywacyjnego Pracownik Socjalny

Wzór podania o pracę Pracownik Socjalny


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Pracownika Socjalnego:

1. Poważnym błędem osób poszukujących pracy jest wysyłanie tego samego dokumentu do kilku pracodawców. Każda praca jest inna dlatego CV też musi być uszyte na miarę danej oferty pracy.

2. Curriculum Vitae jest autoreklamą kandydata, musi być napisane profesjonalnie i przejrzyście.

3. Osoby z małym doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci mogą umieścić informacje o przebytych kursach, wyjazdach naukowych, przyznanych stypendiach czy działalności uczniowskiej.

4. Redagując CV trzeba wspomnieć o kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach. Ta część dokumentu powinna zawierać informacje o znajomości języków, ukończonych szkoleniach, czy też o posiadanych licencjach.

5. Tworząc Curriculum Vitae powinno się zwrócić uwagę na wygląd dokumentu. Nie powinno się nadmiernie używać podkreśleń, kursywy i ozdobników graficznych.

6. Redagując własne CV nie powinno się ufać wzorom pobranym z internetu i powielać innych wzorów. CV to dokument indywidualny.

7. Dokument CV musi być klarowny i prosty w odbiorze. Trzeba go stworzyć na komputerze i wydrukować na białym papierze. Niedopuszczalne jest obecnie pisanie dokumentów rekrutacyjnych odręcznie.


CV Pracownik Socjalny