Wzór CV dla Praktykanta


Wzór CV PraktykantW życiorysie zawodowym, zwanym potocznie CV, należy umieścić informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, a także zainteresowań i odbytych szkoleń. Schemat CV dla Praktykanta przygotowano dla osób wykazujących zainteresowanie zagadnieniami związanymi z branżą w której aplikant stara się o praktykę. Pracodawcy preferują na tym stanowisku kandydatów odpowiedzialnych, schludnych i uczciwych.


Pobierz CV Praktykant


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Praktykanta:

Wzór listu motywacyjnego Praktykant

Wzór podania o pracę Praktykant


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Praktykanta:

1. Curriculum Vitae jest inaczej życiorysem zawodowym, czyli przebiegiem historii zatrudnienia.

2. Niedozwolone jest przekręcanie nazw lub negatywne opinie o wcześniejszych pracodawcach.

3. CV funkcjonalne to dokument, w którym na pierwszym miejscu podkreślone są umiejętności i zdolności jakie posiada aplikant. Trzeba je umieć udokumentować i opisać na przykładach.

4. W każdym dokumencie Curriculum Vitae ważna jest estetyka. Nie można nadmiernie używać różnych wielkości czcionki, kursywy i ozdobników graficznych.

5. Curriculum Vitae można podzielić na trzy rodzaje: CV chronologiczne, funkcjonalne oraz hybrydowe. Spotkać się można również z dokumentem artystycznym, który jest przeznaczony tylko dla zawodów takich jak: grafik, architekt czy projektant.

6. Osoby z bogatym doświadczeniem powinny wpisać tylko te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z stanowiskiem pracy, na które obecnie aplikują.

7. Słownictwo w CV musi być zwięzłe i klarowne. Nie powinno się stosować specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla większości odbiorców, niewłaściwe jest także słownictwo potoczne czy niedbałe.


CV Praktykant
Tagi: