Wzór CV dla Psychologa


Wzór CV PsychologOdpowiednio przygotowany życiorys zawodowy powinien być zwięzły, przejrzysty, spójny i atrakcyjny dla czytającego. Obowiązuje w nim odwrotny porządek chronologiczny. Szablon CV dla Psychologa został opracowany z myślą o kandydatach Zainteresowanych pracą w instytucjach oświatowych, biurach doradztwa personalnego lub dużych prywatnych firmach. Mile widziane są na tym stanowisku osoby cierpliwe i odpowiedzialne.


Pobierz CV Psycholog


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Psychologa:

Wzór listu motywacyjnego Psycholog

Wzór podania o pracę Psycholog


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Psychologa:

1. Pisząc o językach obcych nie można podawać błędnych informacji. Są one szczególnie łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, który niby umiemy.

2. Dokument CV musi być przejrzysty i czytelny. Należy go napisać na komputerze i wydrukować na czystym papierze. Jest niedopuszczalne obecnie pisanie dokumentów rekrutacyjnych długopisem.

3. Informacje zawarte w Curriculum Vitae dotyczą przebiegu kariery zawodowej. W CV trzeba opisać: doświadczenie zawodowe, karierę naukową, edukację, umiejętności, hobby.

4. Są trzy podstawowe rodzaje Curriculum Vitae: CV funkcjonalne, chronologiczne i hybrydowe. Spotkać się można również z dokumentem artystycznym, który jest przeznaczony wyłącznie dla zawodów twórczych, jak na przykład: grafik, architekt czy projektant.

5. Przed zredagowaniem Curriculum Vitae trzeba przeanalizować ofertę pracy na jaką odpowiadamy oraz zwrócić uwagę na profil firmy. Należy sprawdzić jakie są wymagania zawarte w ogłoszeniu.

6. Opisując szczeble edukacji warto napisać całą nazwę szkoły, daty rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz kierunek szkoły. Można również napisać temat pracy magisterskiej, jeśli ma związek z nową pracą.

7. Doświadczenie zawodowe wpisuje się w kolejności odwrotnie chronologicznej. Trzeba napisać daty pracy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków.


CV Psycholog
Tagi: