Wzór CV dla Sekretarki


Wzór CV SekretarkaCurriculum Vitae, zwane również życiorysem zawodowym, jest najczęściej wymaganym przez pracodawców, dokumentem aplikacyjnym. Rekrutujący powinien znaleźć w nim informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności kandydata. Schemat CV dla Sekretarki został przygotowany pod kątem osób posiadających minimum średnie wykształcenie, a także predyspozycje zawodowe potrzebne na tym stanowisku.


Pobierz CV Sekretarka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Sekretarki:

Wzór listu motywacyjnego Sekretarka

Wzór podania o pracę Sekretarka


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Sekretarki:

1. Język w CV musi być zwięzły i klarowny. Nie powinno się stosować specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla większości odbiorców, niewłaściwe jest także słownictwo potoczne czy niedbałe.

2. Pamiętaj aby podczas tworzenia CV nie kopiować czyjejś pracy, szczególnie nie należy ślepo ufać wzorom ściągniętym z internetu. Curriculum Vitae to dokument indywidualny.

3. CV artystyczne zarezerwowane jest dla zawodów twórczych takich jak projektanci, twórcy stron www czy inni artyści. Jest tu pełna swoboda w doborze formy dokumentu. Najważniejsze jest jest tutaj wywarcie wrażenia na odbiorcy. Jest to dokument dla osób, które w swojej pracy muszą wykazać się gustem oraz pomysłowością.

4. Osoby z małym doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci mogą umieścić informacje o przebytych kursach, wyjazdach naukowych, przyznanych stypendiach czy działalności uczniowskiej.

5. Na początku dokumentu umieszcza się dane osobowe. Należy umieścić dane osobowe, adres zamieszkania oraz adres e-mail i nr telefonu.

6. W dokumentach rekrutacyjnych niedozwolone jest kłamstwo. Należy pisać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje o swej osobie. Nie należy upiększać swojego życiorysu. Kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i zostaniemy skreśleni z listy kandydatów.

7. Aby stworzyć dobre CV trzeba najpierw dobrze poznać samego siebie. Trzeba poznać jakie posiadamy dobre i złe strony, co jest naszymi atutami, a także co jest naszymi niedoskonałościami.


CV Sekretarka
Tagi: