Wzór CV dla Strażnika Miejskiego


Wzór CV Strażnik MiejskiW życiorysie zawodowym powinny znaleźć się najważniejsze informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia kandydata. Warto wspomnieć także o zainteresowaniach, znajomości języków i dodatkowych umiejętnościach, szczególnie jeśli są istotne z punktu widzenia pracodawcy. Schemat CV dla Strażnika Miejskiego został opracowany z myślą o osobach odpowiedzialnych, komunikatywnych, uczciwych i samodzielnych.


Pobierz CV Strażnik Miejski


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Strażnika Miejskiego:

Wzór listu motywacyjnego Strażnik Miejski

Wzór podania o pracę Strażnik Miejski


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Strażnika Miejskiego:

1. Osoby z bogatym doświadczeniem powinny wpisać tylko te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z nowym stanowiskiem pracy.

2. CV chronologiczne jest najczęściej spotykanym typem dokumentu. Zamieszczone w nim informacje są opisane odwrotnie chronologicznie, czyli zaczynają się od najnowszych do najstarszych. W dokumencie powinny być informacje o ukończonych szkołach, zatrudnieniu, umiejętnościach, kursach i nasze cechy charakteru i zainteresowania.

3. Zawierając informacje o językach obcych nie wystarczy napisać, że zna się np. język niemiecki. Trzeba napisać dokładny stopień znajomości języka.

4. Słownictwo w CV musi być zwięzłe i klarowne. Nie powinno się stosować specjalistycznego języka, niezrozumiałego dla większości odbiorców, niewłaściwe jest również słownictwo kolokwialne czy niedbałe.

5. Są trzy rodzaje CV: CV chronologiczne, funkcjonalne i hybrydowe. Można się również spotkać z dokumentem artystycznym, który jest jednak przeznaczony tylko dla takich zawodów twórczych jak: grafik, plastyk czy projektant.

6. Tworząc własne CV nie wolno ufać wzorom pobranym z internetu i powielać innych wzorów. Curriculum Vitae to dokument indywidualny.

7. Curriculum Vitae nie jest dokumentem uniwersalnym lecz naszą autoreklamą, która ma zainteresować pracodawcę. Profesjonalne CV ma wyróżniać aplikanta spośród innych osób, podkreślając jego umiejętności i kwalifikacje.


CV Strażnik Miejski