Wzór CV dla Technika Handlowca


Wzór CV Technik HandlowiecŻyciorys zawodowy, czy jest Curriculum Vitae, posiada wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wykształcenia, kariery zawodowej i zainteresowań kandydata. Schemat CV dla Technika Handlowca został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie średnie o kierunku technik handlowiec. Najważniejszymi cechami potencjalnego pracownika są: uczciwość, operatywność, odpowiedzialność i komunikatywność.


Pobierz CV Technik Handlowiec


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Technika Handlowca:

Wzór listu motywacyjnego Technik Handlowiec

Wzór podania o pracę Technik Handlowiec


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Technika Handlowca:

1. CV hybrydowe jest połączeniem Curriculum Vitae funkcjonalnego i chronologicznego. Ta forma daje najwięcej swobody kandydatom, gdyż pozwala łączyć umiejętności wraz z historią zatrudnienia.

2. Opisując wykształcenie należy napisać całą nazwę szkoły, daty trwania nauki oraz kierunek szkoły. Można również napisać temat pracy dyplomowej, jeśli ma związek z pracą zawodową.

3. Dane osobowe kandydata muszą znaleźć się na początku dokumentu. Należy umieścić dane osobowe, adres zamieszkania oraz adres e-mail i nr telefonu.

4. Języki obce są ważną częścią CV, dlatego nie nie powinno się w tej kwestii podawać nieprawdziwych informacji. Są one szczególnie łatwe do wykrycia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym nie potrafimy nic powiedzieć.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym niedopuszczalne jest kłamstwo. Należy zamieszczać tylko i wyłącznie prawdziwe informacje na swój temat. Nie należy upiększać swojego życiorysu. Kiedy kłamstwo wyjdzie na jaw, najemy się wstydu i będziemy skreśleni z listy.

6. Redagując CV powinno się wspomnieć o kwalifikacjach zawodowych a także osiągnięciach. Ta część pisma powinna zawierać dane o językach obcych, ukończonych kursach, czy też o posiadanych uprawnieniach.

7. Doświadczenie zawodowe umieszczamy w kolejności odwrotnie chronologicznej. Należy napisać daty pracy, piastowane stanowisko i zakres obowiązków.


CV Technik Handlowiec