Wzór CV dla Tłumacza


Wzór CV TłumaczŻyciorys zawodowy, oprócz podstawowych informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego, powinien zawierać notkę o przebytych kursach, szkoleniach czy posiadanych certyfikatach. Schemat Curriculum Vitae dla Tłumacza został przygotowany z myślą o absolwentach szkół wyższych, szczególnie po kierunkach filologicznych. Pracodawcy preferują osoby odpowiedzialne, systematyczne i dyspozycyjne.


Pobierz CV Tłumacz


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Tłumacza:

Wzór listu motywacyjnego Tłumacz

Wzór podania o pracę Tłumacz


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Tłumacza:

1. Informacje zawarte w CV dotyczą przebiegu kariery zawodowej. W CV trzeba opisać: doświadczenie zawodowe, karierę naukową, edukację, umiejętności, hobby.

2. Curriculum Vitae powinno zmieścić się na jednej lub maksymalnie na dwóch kartkach A4. Wzór powinien zawierać tylko najważniejsze informacje, które będą przydatne na stanowisku pracy, na które aplikujemy. Nie warto pisać o pracy na plantacji truskawek, jeśli staramy się o pracę w urzędzie.

3. Zdjęcie w CV nie jest obowiązkowe, jednak warto go umieścić. Powinno to być fotografia zrobiona przez dobrego fotografa, a najlepiej by było to zdjęcie legitymacyjne lub z dowodu osobistego.

4. Opracowując CV warto podać wszelkie informacje o uzyskanych certyfikatach, znajomości języków obcych. Jeśli mamy pisemne zaświadczenia o kursach warto dołączyć do CV ich kopię.

5. Redagując własne CV nie powinno się ufać wzorom ściągniętym z internetu i powielać pracy innych. CV jest dokumentem indywidualnym.

6. Mamy trzy podstawowe rodzaje CV: CV chronologiczne, funkcjonalne oraz hybrydowe. Można się również spotkać z dokumentem artystycznym, który jest przeznaczony wyłącznie dla zawodów twórczych, jak na przykład: grafik, plastyk czy projektant.

7. Pisząc o językach obcych nie można podać błędnych informacji. Są one bardzo łatwe do wychwycenia. Wystarczy, że pracodawca poprosi nas o krótką wypowiedź w danym języku lub co gorsza sam zacznie dyskusję w języku, w którym rzekomo umiemy mówić.


CV Tłumacz
Tagi: