Wzór CV dla Urzędnika


Wzór CV UrzędnikW przypadku bogatej historii zatrudnienia, życiorys zawodowy należy ograniczyć do informacji najbardziej istotnych z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Schemat CV dla Urzędnika został przygotowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, zarządzania lub politologii. Mile widziane na tym stanowisku są osoby odpowiedzialne, systematyczne, samodzielne i uczciwe.


Pobierz CV Urzędnik


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Urzędnika:

Wzór listu motywacyjnego Urzędnik

Wzór podania o pracę Urzędnik


Jak napisać profesjonalny wzór CV dla Urzędnika:

1. Słownictwo w CV musi być zwięzłe i klarowne. Nie powinno się stosować specjalistycznego języka, zrozumiałego tylko dla wąskiej grupy ekspertów, niewłaściwe jest również słownictwo potoczne lub niedbałe.

2. Pisząc CV warto napisać o kwalifikacjach zawodowych a także umiejętnościach. Ta część dokumentu powinna zawierać informacje o znajomości języków, przebytych szkoleniach, czy też o posiadanych uprawnieniach.

3. Opisując wykształcenie trzeba napisać pełną nazwę szkoły, daty rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz profil szkoły. Można również napisać tytuł pracy magisterskiej, jeśli ma związek z pracą zawodową.

4. Aplikanci z dużym doświadczeniem powinny wpisać wyłącznie te prace i umiejętności, które są tożsame lub zbieżne z nowym stanowiskiem pracy.

5. Curriculum Vitae nie jest dokumentem uniwersalnym lecz naszą autoreklamą, która ma zainteresować pracodawcę. Profesjonalne CV ma wyróżniać kandydata spośród innych osób, podkreślając jego umiejętności i referencje.

6. Osoby z ubogim doświadczeniem, uczniowie, studenci lub absolwenci mogą umieścić informacje o przebytych szkoleniach, wyjazdach naukowych, przyznanych stypendiach czy działalności uczniowskiej.

7. Doświadczenie zawodowe umieszczamy odwrotnie chronologicznie. Trzeba wpisać zakres dat pracy, piastowane stanowisko oraz zakres obowiązków.


CV Urzędnik
Tagi: