Wzór listu motywacyjnego dla Doradcy Klienta


Wzór listu motywacyjnego Doradca KlientaList motywacyjny powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące posiadanych przez kandydata umiejętności i jego kwalifikacji zawodowych. Warto zwrócić uwagę czytającego na predyspozycje kandydata na dane stanowisko. Szablon listu motywacyjnego dla Doradcy Klienta został stworzony pod kątem absolwentów szkół średnich, którzy posiadają doświadczenie w obsłudze klienta. Znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem.


Pobierz list motywacyjny Doradca Klienta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Doradcy Klienta:

Wzór CV Doradca Klienta

Wzór podania o pracę Doradca Klienta


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Doradcy Klienta:

1. Redagując list motywacyjny trzeba zwrócić szczególnie uwagę na język. Musi być zwięzły i jasny. Nie powinien być kolokwialny lub zbyt specjalistyczny.

2. List motywacyjny jest kompletnym uzupełnieniem CV. Dokument powinien zawierać opis doświadczenia i umiejętności wraz z przykładami ich wykorzystania oraz plany na przyszłość.

3. List motywacyjny nie powinno być długim opowiadaniem, powinno się treściwie i krótko opisać najważniejsze cechy wraz z ich udokumentowaniem.

4. List motywacyjny jest to dokument formalny, dlatego warto zadbać o jego dobrą strukturę. Na górze umieszcza się miejscowość wraz z datą, poniżej z lewej strony dane adresowe aplikanta, po prawej natomiast adresata listu. Dalej umieszczone jest właściwa treść pisma. Warto pamiętać, aby po wydrukowaniu dokumentu własnoręcznie go podpisać.

5. List motywacyjny musi być napisany oddzielnie do danej oferty pracy. Niedopuszczalna jest sytuacja, że jeden dokument jest wysyłany jako odpowiedź na kilka ogłoszeń. Jest to indywidualne pismo, które musi być dostosowane do umiejętności kandydata i do wymagań nowej pracy.

6. List motywacyjny jest to dokument oficjalny, dlatego należy zadbać o jego właściwą strukturę. Na górze umieszcza się miejscowość wraz z datą, poniżej z lewej strony dane kontaktowe aplikanta, po prawej natomiast adresata listu. Poniżej jest właściwa treść pisma. Trzeba pamiętać, aby po wydrukowaniu odręcznie podpisać pismo.

7. List motywacyjny wraz z CV wchodzi w skład dokumentów aplikacyjnych, które są niezbędne przez prawie wszystkich pracodawców.


List motywacyjny Doradca Klienta