Wzór listu motywacyjnego dla Geodety


Wzór listu motywacyjnego GeodetaW liście motywacyjnym, aplikujący powinien zamieścić informacje dotyczące posiadanych umiejętności i zdolności, które mogą znacząco wpłynąć na jakość wykonywanych przez niego obowiązków. Schemat listu motywacyjnego dla Geodety został przygotowany z myślą o osobach cierpliwych, posiadających umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym, a także wyróżniających się zdolnościami technicznymi i matematycznymi.


Pobierz list motywacyjny Geodeta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Geodety:

Wzór CV Geodeta

Wzór podania o pracę Geodeta


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Geodety:

1. List motywacyjny jest to dokument formalny, dlatego trzeba zadbać o jego dobrą budowę. Na górze piszemy miejscowość wraz z datą, poniżej po lewej stronie dane kontaktowe aplikanta, po prawej natomiast adresata pisma. Poniżej umieszczone jest właściwa treść dokumentu. Warto pamiętać, aby po wydrukowaniu odręcznie podpisać pismo.

2. W liście motywacyjnym warto opisać swoje cechy charakteru, które będą pomocne przy wykonywaniu nowych obowiązków. Najlepiej poprzeć je przykładami.

3. Jeśli nie znasz dokładnego imienia i nazwiska osoby do której piszesz list motywacyjny to lepiej nie pisać nic niż napisać błędne dane. Podanie błędnych danych może być nieprzychylnie odebrane przez przyszłego pracodawcy.

4. List motywacyjny powinien zawierać informacje o jakie stanowisko się ubiegamy, miejsce znalezienia oferty pracy oraz należy podać nr referencyjny jeśli był podany. Jest to pomocne w dużych korporacjach, gdzie w tym samym czasie prowadzona jest rekrutacja na kilka stanowisk.

5. List motywacyjny obok CV wchodzi w skład dokumentów aplikacyjnych, które są wymagane przez prawie wszystkich pracodawców.

6. Dokument nie jest powieleniem CV. Są to dwa całkiem różne dokumenty, które nie mają się powielać, a uzupełniać. Oba te pisma są kompletem dokumentów rekrutacyjnych.

7. Ważne jest aby dane podane w dokumencie były spójne z wymaganiami ustalonymi przez pracodawcę. Nie może być takiej sytuacji, że opisujemy znajomość języka włoskiego, kiedy w ogłoszeniu o pracę wymaga się nas biegłej znajomości angielskiego.


List motywacyjny Geodeta
Tagi: