Wzór listu motywacyjnego dla Magistra Farmacji


Wzór listu motywacyjnego Magister FarmacjiList motywacyjny powinien zawierać informacje dotyczące kwalifikacji kandydata na dane stanowisko, a także jego oczekiwań względem potencjalnego pracodawcy. Schemat listu motywacyjnego dla Magistra Farmacji przygotowany został pod katem absolwentów szkół medycznych na kierunkach związanych z farmaceutyką. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby odpowiedzialne, samodzielne i obowiązkowe. Mile widziane jest doświadczenie w pracy farmaceuty.


Pobierz list motywacyjny Magister Farmacji


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Magistra Farmacji:

Wzór CV Magister Farmacji

Wzór podania o pracę Magister Farmacji


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Magistra Farmacji:

1. Gdy znasz osobę, która zajmuje się rekrutacją, warto wpisać jej imię i nazwisko jako adresata dokumentu. Jeśli nie, należy podać funkcję tej osoby i nazwę firmy wraz z danymi adresowymi.

2. Na końcu listu motywacyjnego należy podziękować za poświęcony czas i podkreślić, że jesteśmy w pełni dyspozycyjni i gotowi na spotkanie na rozmowie rekrutacyjnej.

3. Prawy górny róg dokumentu zawiera datę i miejscowość, a poniżej adresata: funkcję osoby do której się zwracasz, np. Pełnomocnik ds. personalnych oraz adres i nazwę firmy. Jeżeli jest ci znane, wpisz także imię i nazwisko osoby prowadzącej rekrutację.

4. List motywacyjny to nie opowieść z pustymi zdaniami, które pięknie brzmią, ale nic nie mówią o ich autorze. Należy przytaczać zdarzenia i fakty z własnego życia, które opisują zdolności kandydata.

5. Nie można zapomnieć, aby na końcu listu motywacyjnego napisać zwrot o pozwoleniu na wykorzystanie umieszczonych danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, pracodawca wymaga od aplikantów najczęściej CV a także listu motywacyjnego.

7. List motywacyjny stanowi uzupełnienie CV. Zawarte są w nim nasze doświadczenia zawodowe wraz z ich uzasadnieniem oraz plany na przyszłość.


List motywacyjny Magister Farmacji