Wzór listu motywacyjnego dla Masażysty


Wzór listu motywacyjnego MasażystaJedną z najważniejszych zasad pisania listu motywacyjnego jest rozwijanie lub uzupełnianie informacji zawartych w życiorysie zawodowym. Nigdy – kopiowanie! Schemat listu motywacyjnego dla Masażysty został przygotowany z myślą o absolwentach szkół wyższych, którzy legitymują się doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku. Pracodawcy zwracają uwagę na osoby odpowiedzialne, dokładne, samodzielne i komunikatywne. O zatrudnienie można się starać w państwowych jednostkach opieki zdrowotnej lub w prywatnych gabinetach.


Pobierz list motywacyjny Masażysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Masażysty:

Wzór CV Masażysta

Wzór podania o pracę Masażysta


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Masażysty:

1. List motywacyjny powinien być uzasadnieniem dlaczego staramy się o pracę na danym stanowisku. Warto udowodnić, że nasze doświadczenie zawodowe będzie pomocne w nowej pracy. Trzeba również podkreślić motywację do podjęcia nowej pracy.

2. List motywacyjny jest to dokument oficjalny, dlatego należy zadbać o jego właściwą budowę. Na górze umieszcza się miejscowość wraz z datą, poniżej po lewej stronie dane adresowe aplikanta, po prawej natomiast adresata pisma. Poniżej jest właściwa treść dokumentu. Trzeba pamiętać, aby po wydrukowaniu pisma własnoręcznie go podpisać.

3. List motywacyjny powinien zawierać informacje na jakie stanowisko się aplikuje, miejsce znalezienia oferty pracy oraz co ważne należy podać nr referencyjny jeśli jest wymagany przez pracodawcę. Jest to pomocne w dużych korporacjach, gdzie jednocześnie prowadzony jest nabór na wiele stanowisk pracy.

4. W przypadku, gdy znasz osobę, która zajmuje się rekrutacją, można wpisać jej imię i nazwisko jako adresata pisma. Jeśli nie, wystarczy podać funkcję tej osoby oraz nazwę firmy wraz z danymi adresowymi.

5. Nie można zapomnieć, aby na końcu dokumentu napisać zwrot o pozwoleniu na wykorzystanie naszych danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. W prawym górnym rogu listu motywacyjnego wpisz miejscowość i datę, poniżej wpisz adresata: funkcję osoby do której się zwracasz, np. Dyrektor ds. personalnych oraz nazwę i adres firmy. Jeżeli jest ci znane, wpisz także imię i nazwisko osoby prowadzącej rekrutację.

7. Wysyłając dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej trzeba wpisać tytuł wiadomości oraz dodać załączniki z plikami. Warto podać nr referencyjny w temacie wiadomości. W załączeniu przesyłamy dokumenty.


List motywacyjny Masażysta
Tagi: