Wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Socjalnego


Wzór listu motywacyjnego Pracownik SocjalnyW liście motywacyjnym warto wspomnieć o swoich osiągnięciach i szczególnych dokonaniach. Schemat listu motywacyjnego dla Pracownika Socjalnego opracowany został pod kątem absolwentów szkół wyższych na kierunkach: socjologia, psychologia, politologia, polityka społeczna czy pedagogika. Niezwykle istotne na tym stanowisku są takie cechy jak: zdecydowanie, odpowiedzialność, komunikatywność i umiejętność słuchania.


Pobierz list motywacyjny Pracownik Socjalny


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Pracownika Socjalnego:

Wzór CV Pracownik Socjalny

Wzór podania o pracę Pracownik Socjalny


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Pracownika Socjalnego:

1. Pisząc list motywacyjny trzeba zwrócić szczególnie uwagę na styl. Musi być zwięzły i jasny. Nie powinien być kolokwialny lub zbyt potoczny.

2. W dzisiejszych czasach dokumenty rekrutacyjne wysyła się za pomocą poczty elektronicznej. Jest to najszybsza forma dla osób szukających pracy jak i dla pracodawcy. Adres poczty z jakiej wysyłamy dokumenty powinien być imienny. Najlepiej aby miał postać imie.nazwisko@nazwa.pl. Nie należy wysyłać dokumentów z adresów typu laleczka69@, bialymis@ czy @cukiereczki.pl

3. Treść listu motywacyjnego powinno się rozpocząć zwrotem grzecznościowym „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”.

4. List motywacyjny to nie nowela z pustymi zdaniami, które pięknie brzmią, ale nic nie mówią o ich autorze. Należy przytaczać zdarzenia i fakty z własnego życia, które opisują cechy kandydata.

5. Gdy znasz osobę, która zajmuje sięprowadzeniem rekrutacji, warto wpisać jej imię i nazwisko jako adresata dokumentu. Jeśli nie, należy wpisać funkcję tej osoby oraz nazwę firmy wraz z danymi adresowymi.

6. List motywacyjny powinien być dostosowany do konkretnej oferty pracy. Niedopuszczalna jest sytuacja, że jeden dokument jest wysyłany jako odpowiedź na kilkanaście ogłoszeń. Jest to indywidualne pismo, które musi być dostosowane do profilu kandydata i do wymagań danego stanowiska pracy.

7. Przed wydrukowaniem gotowej pracy należy jeszcze raz dokładnie ją , sprawdzić czy nie ma błędów ortograficznych czy literówek, które nie mają prawa pojawić się w piśmie.


List motywacyjny Pracownik Socjalny