Wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. BHP


Wzór listu motywacyjnego Specjalista ds. BHPList motywacyjny powinien zawierać opis praktycznych umiejętności, wykształcenie, a także cechy osobowości najbardziej istotne dla stanowiska na które kandydat aplikuje. Schemat listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. BHP został przygotowany dla absolwentów kierunków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Mile widziane są osoby odpowiedzialne i samodzielne. Istotne jest doświadczenie w zawodzie.


Pobierz list motywacyjny Specjalista ds. BHP


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Specjalisty ds. BHP:

Wzór CV Specjalista ds. BHP

Wzór podania o pracę Specjalista ds. BHP


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Specjalisty ds. BHP:

1. List motywacyjny jest to dokument oficjalny, dlatego należy zadbać o jego właściwą strukturę. Na górze umieszcza się miejscowość wraz z datą, poniżej z lewej strony dane kontaktowe kandydata, po prawej natomiast adresata dokumentu. Poniżej znajduje się właściwa treść pisma. Należy pamiętać, aby po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go podpisać.

2. Dokument nie powinien być dłuższy niż jedna strona A4. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat posiada bogate doświadczenie i wiele cech można przedłużyć dokument do dwóch stron A4.

3. Informacje zawarte w liście motywacyjnym oraz CV muszą być spójne z oczekiwaniami pracodawcy. Nie może być takiej sytuacji, że opisujemy znajomość języka włoskiego, kiedy w ogłoszeniu o pracę wymaga się nas biegłej znajomości angielskiego.

4. Napisanie skutecznego listu motywacyjnego jest pracochłonne. Jednak warto podjąć wyzwanie i nie kalkulować czy się opłaca.

5. List motywacyjny nie może być długim esejem, powinno się zwięźle i krótko opisać najważniejsze cechy wraz z ich udokumentowaniem.

6. List motywacyjny stanowi uzupełnienie CV. Zawarte są w nim nasze dokonania zawodowe wraz z ich uzasadnieniem oraz plany na przyszłość.

7. List motywacyjny powinien zawierać informacje na jakie stanowisko się aplikuje, gdzie znalazło się ogłoszenie pracy oraz co ważne należy podać nr referencyjny jeśli był podany. Będzie to pomocne w dużych korporacjach, gdzie prowadzona jest ciągła rekrutacja.


List motywacyjny Specjalista ds. BHP