Wzór listu motywacyjnego dla Stewardessy


Wzór listu motywacyjnego StewardessaList motywacyjny jest pismem wysyłanym wraz z życiorysem zawodowym, w sytuacji, kiedy aplikujący stara się o zatrudnienie. Schemat listu motywacyjnego dla Stewardessy został opracowany z myślą o osobach, które ukończyły odpowiednie kursy i posiadają doświadczenie w pracy w zawodzie. Najistotniejszym warunkiem przyjęcia jest znajomość języków obcych, a także zaangażowanie i profesjonalne podejście do obowiązków.


Pobierz list motywacyjny Stewardessa


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Stewardessy:

Wzór CV Stewardessa

Wzór podania o pracę Stewardessa


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Stewardessy:

1. W liście motywacyjnym trzeba przywołać nasze dobre strony wraz z informacją co umiemy i w jaki sposób pomoże to naszej firmie lub przyczyni się do efektywniejszej pracy.

2. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, pracodawca wymaga od aplikantów najczęściej CV a także listu motywacyjnego.

3. W liście motywacyjnym należy opisać tylko te cechy charakteru, które przydadzą się przy wykonywaniu obowiązków w nowym miejscu pracy. Warto poprzeć to przykładami.

4. Opracowanie profesjonalnego listu motywacyjnego jest czasochłonne. Jednak warto podjąć wyzwanie i nie kalkulować czy się opłaca.

5. Informacje zawarte w liście motywacyjnym oraz CV muszą być spójne z oczekiwaniami pracodawcy. Nie może być takiej sytuacji, że opisujemy znajomość języka włoskiego, kiedy pracodawca wymaga od nas biegłej znajomości angielskiego.

6. List motywacyjny jest kompletnym uzupełnieniem CV. Dokument powinien zawierać opis doświadczenia i umiejętności wraz z przykładami ich wykorzystania oraz własne plany na przyszłość.

7. Na końcu listu motywacyjnego należy wstawić regułkę o możliwości przetwarzania naszych danych osobowych na potrzeby rekrutacji. Przykładowy zwrot: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


List motywacyjny Stewardessa