Wzór listu motywacyjnego dla Telemarketera


Wzór listu motywacyjnego TelemarketerList motywacyjny jest elementem niezbędnym w procesie rekrutacji. Jeżeli osiągnięcia zawodowe kandydata ą zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy to warto umieścić je właśnie w tym dokumencie. Schemat listu motywacyjnego dla Telemarketera przygotowany został pod kątem osób z minimum średnim wykształceniem. Pracodawcy preferują osoby z dobrą dykcją, samodzielne, odpowiedzialne i posiadające doświadczenie w branży.


Pobierz list motywacyjny Telemarketer


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Telemarketera:

Wzór CV Telemarketer

Wzór podania o pracę Telemarketer


Jak napisać profesjonalny wzór listu motywacyjnego dla Telemarketera:

1. Prawy górny róg dokumentu zawiera datę i miejscowość, a poniżej adresata: funkcję osoby do której się zwracasz, np. Dyrektor ds. personalnych oraz adres i nazwę firmy. Można również dopisać imię i nazwisko pracownika zajmującego się rekrutacją, jeśli oczywiście je znamy.

2. Treść listu motywacyjnego należy rozpocząć zwrotem grzecznościowym „Szanowna Pani/ Szanowny Panie”.

3. List motywacyjny powinien zawierać informacje na jakie stanowisko się aplikuje, miejsce znalezienia oferty pracy oraz warto podać nr referencyjny jeśli był podany. Jest to pomocne w dużych firmach, gdzie jednocześnie prowadzona jest rekrutacja na wiele stanowisk.

4. Nie znając dokładnego imienia i nazwiska osoby do której się piszę lepiej wpisać sam ogólny zwrot. Błędne dane mogą świadczyć o braku dokładności lub nieporadności.

5. List motywacyjny jest kompletnym uzupełnieniem Curriculum Vitae. Zawarte są w nim nasze doświadczenia zawodowe wraz z ich uzasadnieniem oraz plany na przyszłość.

6. Ważne jest aby informacje podane w dokumencie były zbieżne z wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Nie może być takiej sytuacji, że piszemy o znajomości języka niemieckiego, kiedy w ogłoszeniu o pracę wymaga się nas biegłej znajomości angielskiego.

7. List motywacyjny nie jest drugim CV. Dokument ten uzupełnia, a nie opisuje Curriculum Vitae. Opisuje się w nim nasze osiągnięcia lub motywację.


List motywacyjny Telemarketer