Wzór podania o pracę dla Administratora Sieci


Wzór podania o pracę Administrator SieciW przeciwieństwie do pozostałych dokumentów aplikacyjnych, podanie o pracę składa się wyłącznie z własnej inicjatywy. Szablon podania o pracę dla Administratora Sieci został stworzony pod katem kandydatów wyróżniających się doskonałą orientacją w obsłudze systemów informatycznych. Potencjalni pracodawcy zatrudniają przeważnie osoby odpowiedzialne, samodzielne, rzetelne i obowiązkowe. Mile widziana jest znajomość języka angielskiego.


Pobierz podanie o pracę Administrator Sieci


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Administratora Sieci:

Wzór CV Administrator Sieci

Wzór listu motywacyjnego Administrator Sieci


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Administratora Sieci:

1. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną, warto w piśmie przywołać nasze atuty, cechy charakteru oraz umiejętności przydatne w pracy.

2. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Podanie o pracę jest podobne do innych oficjalnych pism. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

4. Pisząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę i zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać wyłącznie niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

5. Podanie o prace jest redagowane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

6. Ważne jest aby pisząc podanie o pracę nie zapomnieć podać dokładnej nazwy stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

7. Podanie o pracę można wysłać listownie do pracodawcy, jednak najlepiej będzie samodzielnie przynieść dokumenty do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.


Podanie o pracę Administrator Sieci