Wzór podania o pracę dla Analityka Finansowego


Wzór podania o pracę Analityk FinansowyForma podania o pracę powinna być czytelna, przejrzysta i miła dla oka czytającego. Schemat podania o pracę dla Analityka Finansowego został opracowany z myślą o kandydatach legitymujących się wykształceniem wyższym ekonomicznym. Pracodawcy wymagają od potencjalnych pracowników znajomości języków obcych, a także szerokiej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Mile widziane są osoby uczciwe, rzetelne, odpowiedzialne i systematyczne.


Pobierz CV Analityk Finansowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Analityka Finansowego:

Wzór CV Analityk Finansowy

Wzór listu motywacyjnego Analityk Finansowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Analityka Finansowego:

1. Redagując podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę i zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.

2. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

3. Nagłówek pisma powinien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej z prawej dane adresata pisma.

4. Pisząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę oraz formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać wyłącznie najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.

5. Podanie o prace jest redagowane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

6. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać ani mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my będziemy skreśleni już na samym początku.

7. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane adresowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.


Podanie o pracę Analityk Finansowy