Wzór podania o pracę dla Architekta


Wzór podania o pracę ArchitektPodczas pisania swojego podania o pracę należy pamiętać, aby dokładnie określić stanowisko na które kandydat aplikuje. Schemat podania o pracę dla Architekta został opracowany z myślą o absolwentach szkół wyższych, na kierunku architektura. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe osiągnięcia kandydatów. Rozbudowana wyobraźnia, uzdolnienia plastyczne i znajomość materiałoznawstwa będą dodatkowymi atutami.


Pobierz CV Architekt


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Architekta:

Wzór CV Architekt

Wzór listu motywacyjnego Architekt


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Architekta:

1. W podaniu o pracę należy umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub specjalista ds. rekrutacji.

2. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

3. Podanie o pracę najlepiej zanieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.

4. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

5. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

6. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.


Podanie o pracę Architekt
Tagi: