Wzór podania o pracę dla Architekta Wnętrz


Wzór podania o pracę Architekt WnętrzPodanie o pracę warto przedłożyć nawet w zakładzie, który nie prowadzi aktualnie procesu rekrutacji. Szablon podania o pracę dla Architekta Wnętrz został opracowany w taki sposób, aby podkreślić zalety i kwalifikacje kandydata starającego się o przyjęcie. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na wykształcenie wyższe kierunkowe, a także dotychczasowe osiągnięcia aplikującego. Mile widziana jest wyobraźnia przestrzenna i zdolności plastyczne.


Pobierz CV Architekt Wnętrz


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Architekta Wnętrz:

Wzór CV Architekt Wnętrz

Wzór listu motywacyjnego Architekt Wnętrz


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Architekta Wnętrz:

1. Do podania warto również załączyć profesjonalnie napisane CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

2. Pisząc podanie o pracę bezwzględnie należy podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.

3. W nagłówku dokumentu należy wpisać miejscowość i datę, poniżej z lewej strony własne dane kontaktowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

4. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa różne pisma. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem CV i opisem naszych umiejętności.

6. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest pisanie nieprawdy. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

7. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Architekt Wnętrz