Wzór podania o pracę dla Asystentki


Wzór podania o pracę AsystentkaPodanie o pracę ma formę zbliżoną do listu oficjalnego. Należy umieścić w nim prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku. Schemat podania o pracę dla Asystentki został stworzony z myślą o kandydatkach legitymujących się wykształceniem minimum średnim. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na znajomość języków obcych, umiejętność obsługi maszyn i urządzeń biurowych, a także doświadczenie zawodowe.


Pobierz CV Asystentka


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Asystentki:

Wzór CV Asystentka

Wzór listu motywacyjnego Asystentka


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Asystentki:

1. Podanie o pracę najlepiej przynieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać dokument listownie lub elektronicznie.

2. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. List motywacyjny różni się tym, że jest on odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

3. Nie należy traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame dokumenty. Jest to poważny błąd i może być źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

4. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Nagłówek dokumentu winien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata pisma.

6. Tworząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać wyłącznie niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

7. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Asystentka
Tagi: