Wzór podania o pracę dla Doradcy Klienta


Wzór podania o pracę Doradca KlientaPodanie o pracę składa się wyłącznie z inicjatywy osoby poszukującej pracy. Szablon podania o pracę dla Doradcy Klienta został przygotowany z myślą o osobach posiadających minimum średnie wykształcenie. Mile widziane na tym stanowisku są osoby z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku. Pracodawcy preferują kandydatów uczciwych, samodzielnych, komunikatywnych ze zdolnościami negocjacyjnymi i wysoką odpornością na stres.


Pobierz CV Doradca Klienta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Doradcy Klienta:

Wzór CV Doradca Klienta

Wzór listu motywacyjnego Doradca Klienta


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Doradcy Klienta:

1. W podaniu o pracę należy zawrzeć ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której adresujemy pismo jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.

2. Podanie o pracę najlepiej dostarczyć osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać zestaw dokumentów listownie lub elektronicznie.

3. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności a także przymioty, które przekonają właściciela firmy do przyjęcia nas.

4. Podanie o pracę należy wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

5. Podanie o prace jest pisane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

6. Tworząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość i formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez zbędnych opisów.

7. Podanie o prace jest pisane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.


Podanie o pracę Doradca Klienta