Wzór podania o pracę dla Doradcy Ubezpieczeniowego


Wzór podania o pracę Doradca UbezpieczeniowyPodanie o pracę nie jest niczym innym jak prośbą o przyjęcie na dane stanowisko. Składa się je u pracodawców, którzy nie prowadzą aktualnie procesu rekrutacji. Szablon podania o pracę dla Doradcy Ubezpieczeniowego został przygotowany z myślą o osobach posiadających minimum średnie wykształcenie. Bardzo dobrze odnajdą się na tym stanowisku osoby komunikatywne, samodzielne, odpowiedzialne i potrafiące przejmować inicjatywę.


Pobierz CV Doradca Ubezpieczeniowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Doradcy Ubezpieczeniowego:

Wzór CV Doradca Ubezpieczeniowy

Wzór listu motywacyjnego Doradca Ubezpieczeniowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Doradcy Ubezpieczeniowego:

1. Nagłówek dokumentu powinien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata dokumentu.

2. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest mijanie się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Podanie o pracę i list motywacyjny są dwoma różnymi dokumentami. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

4. Dokument musi także zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty formalne. Z samej góry umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

6. Ważne jest aby pisząc podanie o pracę nie zapomnieć podać dokładnej nazwy stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

7. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.


Podanie o pracę Doradca Ubezpieczeniowy