Wzór podania o pracę dla Dostawcy


Wzór podania o pracę DostawcaPodanie o pracę jest dokumentem, którego złożenie potwierdza zaangażowanie kandydata w proces poszukiwania pracy. Wzór podania o pracę dla Dostawcy został opracowany z myślą o osobach posiadających prawo jazdy kat. C, a także kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Potencjalni pracodawcy poszukują kandydatów odpowiedzialnych, uczciwych i systematycznych. Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.


Pobierz CV Dostawca


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dostawcy:

Wzór CV Dostawca

Wzór listu motywacyjnego Dostawca


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Dostawcy:

1. Tworząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę i zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

2. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Ważne jest aby w trakcie pisania podania o pracę nie zapomnieć podać dokładną nazwę stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

4. Podanie o prace jest redagowane i roznoszone z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

5. Do podania warto również dołączyć dobrze napisane CV i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

6. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa różne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

7. Tworząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość i formę wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.


Podanie o pracę Dostawca
Tagi: