Wzór podania o pracę dla Dyrektora ds. Finansowych


Wzór podania o pracę Dyrektor ds. FinansowychWszystkie przydatne na danym stanowisku, a posiadane przez kandydata cechy, powinien on zamieścić w podaniu o pracę. Szablon podania o pracę dla Dyrektora ds. Finansowych został przygotowany z myślą o osobach zorganizowanych, systematycznych i operatywnych. Pracodawcy preferują absolwentów szkół wyższych, takich kierunków jak finanse i rachunkowość. Mile widziana jest znajomość technik negocjacyjnych i zdolności przywódcze.


Pobierz CV Dyrektor ds. Finansowych


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dyrektora ds. Finansowych:

Wzór CV Dyrektor ds. Finansowych

Wzór listu motywacyjnego Dyrektor ds. Finansowych


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Dyrektora ds. Finansowych:

1. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

2. Podobnie jak w innych oficjalnych pismach nie należy kłamać lub mijać się z prawdą. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

3. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Dokument powinien być napisany na komputerze oraz wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.

4. W podaniu o pracę warto krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności oraz argumenty, które przekonają właściciela firmy do przyjęcia nas.

5. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

6. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae i list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy i opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

7. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.


Podanie o pracę Dyrektor ds. Finansowych