Wzór podania o pracę dla Dyrektoar ds. Marketingu


Wzór podania o pracę Dyrektor ds. MarketinguOsoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania lub marketingu mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku dyrektora ds. marketingu. Szablon podania o pracę dla Dyrektora ds. Marketingu został stworzony z myślą o kandydatach posiadających cechy lidera, odpowiedzialnych, operatywnych i samodzielnych. Bardzo dobrze sprawdzają się na tym stanowisku osoby posiadające zdolności negocjacyjne i organizacyjne.


Pobierz CV Dyrektor ds. Marketingu


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dyrektoar ds. Marketingu:

Wzór CV Dyrektor ds. Marketingu

Wzór listu motywacyjnego Dyrektor ds. Marketingu


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Dyrektoar ds. Marketingu:

1. Nagłówek pisma powinien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata pisma.

2. Podanie o pracę i list motywacyjny są dwoma różnymi dokumentami. Jest to poważny błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

3. Podanie o pracę najlepiej dostarczyć osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości najlepiej wysłać dokument listownie lub elektronicznie.

4. Podanie o pracę można wysłać listownie do pracodawcy, jednak najlepiej jest samodzielnie przynieść dokument do firmy, tak aby mieć możliwość wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

5. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty formalne. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

6. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne pisma. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

7. Nagłówek pisma winien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata dokumentu.


Podanie o pracę Dyrektor ds. Marketingu