Wzór podania o pracę dla Dziennikarza


Wzór podania o pracę DziennikarzDokumentem, który powinien zawierać prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku jest podanie o pracę. Szablon podania o pracę dla Dziennikarza został przygotowany z myślą o osobach posiadających umiejętność wypowiadania się, zarówno w mowie jak i w piśmie. Zawód ten jest przeznaczony dla osób komunikatywnych, elokwentnych i odpowiedzialnych. Mile widziani są absolwenci wyższych szkół humanistycznych. Ważna jest również odporność psychiczna.


Pobierz CV Dziennikarz


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Dziennikarza:

Wzór CV Dziennikarz

Wzór listu motywacyjnego Dziennikarz


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Dziennikarza:

1. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest uzupełnieniem CV i charakterystyką naszych umiejętności.

2. Podanie o prace jest pisane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

3. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w nowej pracy.

4. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

5. W podaniu o pracę można umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której kierujemy dokument jako: prezes, właściciel czy specjalista ds. rekrutacji.

6. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument zawiera prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

7. Pisząc podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na estetykę i zwięzłość wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.


Podanie o pracę Dziennikarz