Wzór podania o pracę dla Elektromechanika


Wzór podania o pracę ElektromechanikPodanie o pracę jest dokumentem składanym wyłącznie z inicjatywy aplikującego. Szablon podania o pracę dla Elektromechanika został stworzony z myślą o osobach systematycznych, zorganizowanych i odpowiedzialnych. Pracodawcy preferują kandydatów legitymujących się prawem jazdy, znajomością języka obcego i wykształceniem kierunkowym. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, potwierdzone referencjami.


Pobierz CV Elektromechanik


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Elektromechanika:

Wzór CV Elektromechanik

Wzór listu motywacyjnego Elektromechanik


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Elektromechanika:

1. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV i list motywacyjny. W dokumentach tych warto napisać: doświadczenie zawodowe, przebieg edukacji, przebyte kursy oraz opis naszych predyspozycji potwierdzonych faktami z życia.

2. Podanie o pracę powinno zawierać się na maksymalnie jednej kartce A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

3. Podanie o pracę najlepiej zanieść osobiście do pracodawcy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. Gdy nie ma takiej możliwości można wysłać dokument listownie lub elektronicznie.

4. Podanie o pracę podobne w swej budowie jest do innych dokumentów. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Pismo powinno zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

6. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest kłamstwo. Kłamstwo będzie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

7. Redagując podanie o pracę należy zwrócić uwagę na przejrzystość oraz formę wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać wyłącznie najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.


Podanie o pracę Elektromechanik