Wzór podania o pracę dla Fakturzysty


Wzór podania o pracę FakturzystaZdarza się, że zakład pracy, w którym poszukujący zatrudnienia chciałby pracować, nie prowadzi procesu rekrutacji. W takim wypadku warto skorzystać z dokumentu aplikacyjnego zwanego podaniem. Szablon podania o pracę dla Fakturzysty przygotowano pod kątem kandydatów legitymujących się wykształceniem minimum średnim z zakresu finansów lub rachunkowości. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Pobierz CV Fakturzysta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Fakturzysty:

Wzór CV Fakturzysta

Wzór listu motywacyjnego Fakturzysta


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Fakturzysty:

1. Podanie o prace jest pisane i rozsyłane z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. List motywacyjny różni się tym, że jest on odpowiedzią na ogłoszenie pracy.

2. Nie powinno się traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa podobne pisma. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

3. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub specjalista ds. rekrutacji.

4. Podanie o pracę podobne w swej budowie jest do innych pism aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej dane adresata pisma, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. W nagłówku dokumentu powinno się wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane kontaktowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

6. Razem z podaniem o pracę warto napisać Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte kursy i opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

7. Dokument musi również zawierać dopisek o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”


Podanie o pracę Fakturzysta