Wzór podania o pracę dla Geodety


Wzór podania o pracę GeodetaPodanie o pracę złożone osobiście przez osobę poszukującą pracy, świadczy o jego zainteresowaniu danym stanowiskiem. Szablon podania o pracę dla Geodety został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie wyższe inżynierskie, na kierunku geodezja. Potencjalni pracodawcy zwracają uwagę na wyobraźnię przestrzenną, pamięć wzrokową i umiejętność logicznego myślenia. Mile widziane są także zdolności techniczne i matematyczne.


Pobierz CV Geodeta


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Geodety:

Wzór CV Geodeta

Wzór listu motywacyjnego Geodeta


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Geodety:

1. Na samym dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

2. Ważne jest aby w trakcie pisania podania o pracę nie zapomnieć podać dokładnej nazwy stanowiska pracy na jakie aplikujemy.

3. Nie można traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame pisma. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

4. W podaniu o pracę można zawrzeć ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel lub dyrektor.

5. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty aplikacyjne. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o zatrudnienie, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

6. Nagłówek dokumentu powinien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata dokumentu.

7. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę o pracę, warto w piśmie przytoczyć nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w nowej pracy.


Podanie o pracę Geodeta
Tagi: