Wzór podania o pracę dla Grafika Komputerowego


Wzór podania o pracę Grafik KomputerowyOsoby interesujące się informatyką, a także posiadające zmysł artystyczny powinny skorzystać z szablonu podania o pracę dla Grafika Komputerowego. Został on przygotowany z myślą o kandydatach posiadających wykształcenie wyższe z zakresu informatyki. Pracodawcy preferują na tym stanowisku pracowników ambitnych, kreatywnych, samodzielnych, zorganizowanych, a także zaangażowanych w prawidłowe wykonanie zlecenia.


Pobierz CV Grafik Komputerowy


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Grafika Komputerowego:

Wzór CV Grafik Komputerowy

Wzór listu motywacyjnego Grafik Komputerowy


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Grafika Komputerowego:

1. Redagując podanie o pracę trzeba zwrócić uwagę na przejrzystość oraz zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje, bez niepotrzebnych opisów.

2. Aby przekonać pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną, warto w piśmie przywołać nasze atuty, cechy charakteru i umiejętności przydatne w nowej pracy.

3. Nagłówek pisma powinien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata dokumentu.

4. Redagując podanie o pracę bezwzględnie trzeba podać nazwę stanowiska pracy na jakie chcemy aplikować.

5. Wbrew przekonaniu podanie o pracę oraz list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest uzupełnieniem Curriculum Vitae i opisem naszego doświadczenia zawodowego.

6. Podanie o pracę jest podobne do innych dokumentów aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest mijanie się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko wychwycone, a my narobimy sobie tylko wstydu.


Podanie o pracę Grafik Komputerowy