Wzór podania o pracę dla Handlowca


Wzór podania o pracę HandlowiecPodanie o pracę jest dokumentem, który aplikujący składa wyłącznie z własnej inicjatywy. Zwroty grzecznościowe w nim użyte mogą mieć charakter ogólny. Szablon podania o pracę dla Handlowca został opracowany z myślą o osobach posiadających wykształcenie średnie lub zawodowe handlowe. Pracodawcy preferują kandydatów odpowiedzialnych, samodzielnych, komunikatywnych, rzetelnych i dyspozycyjnych. Mile widziana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego.


Pobierz CV Handlowiec


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Handlowca:

Wzór CV Handlowiec

Wzór listu motywacyjnego Handlowiec


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Handlowca:

1. Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym, dlatego niedopuszczalne jest mijanie się z prawdą. Kłamstwo będzie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

2. Na dole dokumentu nie można zapomnieć umieścić dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 133, poz. 883).”

3. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne pisma. Jest to duży błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.

4. Podanie o prace jest pismem, które jest wysyłane do pracodawcy wtedy, kiedy nie jest prowadzona rekrutacja. Dokument powinien zawierać prośbę o zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

5. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Pismo powinno być napisane na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

6. Podanie o prace jest pisane i wysyłane z własnej inicjatywy, czyli nawet wtedy kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. W odróżnieniu list motywacyjny jest on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.

7. Do podania warto również dołączyć dobrze napisane Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć doświadczenie zawodowe, ukończone szkoły, przebyte szkolenia oraz opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.


Podanie o pracę Handlowiec
Tagi: