Wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru


Wzór podania o pracę Inspektor NadzoruAby dokumenty aplikacyjne spełniły swoje zadanie, poszukujący pracy powinien skupić się na ich przygotowaniu. Szablon podania o pracę dla Inspektora Nadzoru został opracowany z myślą o kandydatach odpowiedzialnych, systematycznych, spostrzegawczych i rzetelnych. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku inspektora nadzoru jest minimum wykształcenie średnie techniczne, choć pracodawcy preferują wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa.


Pobierz CV Inspektor Nadzoru


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Inspektora Nadzoru:

Wzór CV Inspektor Nadzoru

Wzór listu motywacyjnego Inspektor Nadzoru


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Inspektora Nadzoru:

1. Wbrew błędnemu przekonaniu podanie o pracę i list motywacyjny to dwa oddzielne dokumenty. To pierwsze jest pismem, w którym zwracamy się z prośbą o przyjęcie do pracy, a to drugie jest rozwinięciem Curriculum Vitae i charakterystyką naszego doświadczenia zawodowego.

2. Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać lub mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my narobimy sobie tylko wstydu.

3. Podanie o pracę powinno zawierać ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel czy dyrektor.

4. Podanie o pracę zbudowane jest podobnie jak inne dokumenty aplikacyjne. Z samej góry umieszczamy nasze dane adresowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

5. Nie powinno się traktować podania o pracę i listu motywacyjnego jako dwa tożsame dokumenty. Jest to duży błąd i może zostać źle odebrany przez przyszłego pracodawcę.

6. Nagłówek pisma powinien zawierać miejscowość i datę, dalej z lewej strony dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata dokumentu.

7. Podanie o prace jest redagowane i roznoszone z własnej woli, czyli nawet wtedy kiedy nie jest prowadzona rekrutacja w danej firmie. W odróżnieniu list motywacyjny jest on pisany jako odpowiedź na ogłoszenie pracy.


Podanie o pracę Inspektor Nadzoru