Wzór podania o pracę dla Inżyniera Budownictwa


Wzór podania o pracę Inżynier BudownictwaW przypadku, kiedy osoba poszukująca pracy, chciałaby zostać zatrudnioną w zakładzie, który nie prowadzi aktualnie rekrutacji, może ona skorzystać z podania o pracę. Szablon podania o pracę dla Inżyniera Budownictwa został opracowany z myślą o kandydatach posiadających wykształcenie wyższe o profilu budowlanym. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby odpowiedzialne, samodzielne, sprawne fizycznie i zorganizowane.


Pobierz CV Inżynier Budownictwa


Zobacz inne dokumenty aplikacyjne dla Inżyniera Budownictwa:

Wzór CV Inżynier Budownictwa

Wzór listu motywacyjnego Inżynier Budownictwa


Jak napisać profesjonalny wzór podania o pracę dla Inżyniera Budownictwa:

1. Razem z podaniem o pracę warto napisać CV oraz list motywacyjny. W dokumentach tych należy zawrzeć historię zatrudnienia, ukończone szkoły, przebyte kursy oraz opis naszych umiejętności potwierdzonych faktami z życia.

2. Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Należy pamiętać, aby na dole własnoręcznie się podpisać.

3. Pisząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na estetykę i zwięzłość wypowiedzi. Dokument nie powinien być zbyt długi, ma zawierać wyłącznie niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

4. Nagłówek dokumentu powinien zawierać miejscowość i datę, dalej po lewej stronie dane adresowe kandydata, poniżej po prawej dane adresata pisma.

5. W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle opisać nasze cechy charakteru, umiejętności oraz przymioty, które przekonają pracodawcy do zatrudnienia nas.

6. Podanie o pracę podobne w swej budowie jest do innych pism aplikacyjnych. Na górze umieszczamy nasze dane kontaktowe, poniżej informacje o adresacie, dalej właściwa treść pisma i na końcu własnoręczny podpis.

7. Podanie o pracę i list motywacyjny są to dwa różne dokumenty. Jest to poważny błąd i może być źle odebrany przez pracodawcę.


Podanie o pracę Inżynier Budownictwa